Η βιβλιοθήκη της società Dante Alighieri αποτελείται περίπου από 2.000 τόμους. Για τα μέλη μας υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού βιβλίων και βίντεων.

 

  • Δευτέρα και Παρασκευή 9.00-11.00
  • Τετάρτη 16.00-18.00